หนังสือสอนดรูปัล น่าสนใจครับ

http://www.witty.co.th/home/bookdetail.php?id=90